O FIRMIE

Spółka istnieje od 2002 roku, początkowo jako Warszawskie Konsorcjum Telekomunikacyjne a od 2007 roku jako Incept.

Przez lata działalności wykonaliśmy szereg projektów oraz prac budowlanych w zakresie telekomunikacji i elektroenergetyki. Nasza wiedza, doświadczenie i niezawodność pozwoliły nam zdobyć zaufanie klientów oraz stabilną pozycję na rynku. Nie boimy się przy tym wyzwań i chętnie podejmujemy się realizacji również nietypowych zleceń.

Posiadamy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarówno z tytułu prowadzonych robót budowlanych, jak i realizowanych prac projektowych.

Obecnie mamy dwie siedziby: główną w Warszawie, na Targówku oraz dodatkową w Lublinie. Nasza działalność jednak nie ma ograniczeń terytorialnych, a zlecenia realizujemy na terenie całej Polski.

Na potrzeby własne opracowujemy instrukcje wykonywania najważniejszych robót budowlanych co pozwala nam zachować wysoką jakość realizacji prac, a także podnosi bezpieczeństwo pracowników. Mamy także opracowany system zarządzania jakością projektowania w oparciu o wymagania normy ISO 9001.

Dla realizacji dużych projektów jako lider organizujemy konsorcja firm wykonawczych. Możemy także pełnić rolę inwestora zastępczego.

Nasz zespół liczy obecnie około 20 osób zatrudnionych w działach projektowym i wykonawczym.

Lata praktyki w firmie pozwoliły im nabrać szerokich umiejętności oraz wykształcić rzetelne i profesjonalne podejście do pracy, niezmiernie cenione przez naszych kontrahentów.

Nasi pracownicy posiadają liczne certyfikaty i uprawnienia, regularnie również biorą udział w szkoleniach branżowych.

 • uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacja wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności elektroenergetycznej.
 • świadectwa kwalifikacyjne D oraz E, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz eksploatacji;
 • uprawnienia sygnalisty kolejowego
 • uprawniania do obsługi podestów ruchomych
 • świadectwo operatora koparki jednonaczyniowej
 • certyfikat obsługi płyty dynamicznej do kontroli zagęszczenia gruntu
 • Lanster – warsztaty dla projektantów sieci LAN;
 • Licencja cetyfikowanego instalatora CobiNet TopLink®
 • Autodesk Authorised Training Center – kurs AutoCAD 2D;
 • Frequentis AG – Installation Training VCS 3020X Rel.6.1;

Posiadamy różnorodny sprzęt budowlany w tym między innymi:

 • koparki Wacker Neuson, Volvo,
 • urządzenie do przecisków,
 • sprężarki,
 • podnośnik koszowy,
 • zagęszczarki do gruntu,
 • spawarkę do światłowodów,
 • sprzęt pomiarowy do badania parametrów budowanych linii światłowodowych,
 • płytę dynamiczną do pomiarów współczynnika zagęszczenia gruntu

i wiele innych zapewniających wysoką jakość świadczonych usług.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJE:

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie budownictwa telekomunikacyjnego.

Posiadamy niezbędne uprawnienia i zasoby do projektowania i wykonywania wszelkich prac budowlanych w dziedzinie telekomunikacji oraz w ograniczonym zakresie w branży elektroenergetycznej.

 • przygotowywanie projektów koncepcyjnych wraz z kosztorysami robót budowlanych;
 • sporządzanie koncepcji sieci szerokopasmowych, obejmujących duże obszary (gminy, powiaty) wraz z szacunkową wyceną oraz przedmiarami robót i materiałów;
 • sporządzanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej linii telekomunikacyjnych planowanych do budowy;
 • sporządzanie dokumentacji wykonawczej linii telekomunikacyjnych instalowanych w istniejącej kanalizacji lub rurociągach kablowych;
 • sporządzanie dokumentacji linii telekomunikacyjnych lub teletransmisyjnych wewnątrz budynków;
 • sporządzanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych robót budowlanych i instalacyjnych;
 • wykonywanie projektów czasowej organizacji ruchu przy budowie obiektów liniowych;
 • przygotowywanie operatów wodnoprawnych niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
 • realizacja projektów budowlanych i wykonawczych zarówno sieci miedzianych, jak i światłowodowych;
 • realizacja projektów przyłączy elektroenergetycznych oraz budowy wewnętrznych linii zasilających (WLZ);
 • kierowanie i nadzór nad budową obiektów telekomunikacyjnych;
 • pełnienie obowiązków inwestora zastępczego;
 • wykonywanie pomiarów zagęszczenia gruntu

Nie wiesz jak rozwiązać swój problem?

Skontaktuj się z nami!
Możesz liczyć na nasze profesjonalne doradztwo.